فرم ثبت نام باشگاه فرهنگی ورزشی شهباز طلائی

فرم اطلاعات فردی اعضا
پای اختصاصی :
معدل سال قبل:
گروه خونی:
مقطع تحصیلی :
شماره لباس
تلفن همراه پدر:
تلفن همراه مادر:
تلفن ثابت: